top of page

MISSIE

1. Wat is het doel van Bridges Network?

De naam zegt het eigenlijk al. Bridges Network beoogt:

  • De brug ('bridge') beter te slaan tussen biculturele / eerste generatie studenten en commerciële advocatenkantoren.

 

  • Met name studenten, maar ook advocaten in de commerciële advocatuur, en andere partijen die daar behoefte aan hebben, aan een netwerk te helpen ('network').

Het doel van Bridges Network is de kloof te dichten tussen rechtenstudenten met een biculturele achtergrond / eerste generatie studenten en de commerciële advocatuur, notariaat en fiscaliteit en de diversiteit en inclusie binnen de commerciële advocatuur te vergroten. Wij: 

(i) bevorderen de bekendheid van biculturele en eerste generatie studenten met commerciële advocatenkantoren; 

(ii) helpen hen aan een netwerk; en 

(iii) gaan in dat kader samenwerkingen aan met universiteiten, hogescholen, studie- en studentenverenigingen, en commerciële advocatenkantoren.

2. Hoe bereikt Bridges Network dat doel?

Qua activiteiten doen wij het volgende:

  • Wij organiseren events voor studenten. Op deze events zijn altijd enkele (biculturele) advocaten aanwezig die werken of hebben gewerkt bij commerciële advocatenkantoren. Deze advocaten vertellen over hun persoonlijke ervaringen en gaan dan met studenten in gesprek over pikante stellingen met betrekking tot diversiteit en inclusie. Dit gebeurt op een interactieve wijze, zodat studenten elkaar en de aanwezige advocaten beter kunnen leren kennen. Onze events zijn ingericht om een vertrouwde omgeving te creëren waarin eerlijke en open discussies tussen studenten en advocaten mogelijk worden gemaakt. De advocaten uit ons netwerk die aanwezig zijn bij onze events zijn zich ervan bewust dat Bridges Network een kantooroverstijgend initiatief is. Zij zijn niet aanwezig voor recruitment of marketingdoeleinden voor hun eigen kantoren, maar om persoonlijke ervaringen en kennis in alle openheid met studenten te delen. 

  • Wij spreken ad hoc met studenten die ons contacten via e-mail of LinkedIn. Zo hebben we meerdere studenten geholpen met vragen over o.a. studiekeuzes, stages en nevenactiviteiten (binnen en buiten de advocatuur), sollicitatieprocedures, en kantoorcultuur. 

 

  • Wij spreken doorlopend met commerciële advocatenkantoren over ervaringen en initiatieven op het gebied van culturele diversiteit.

 

  • Wij spreken universiteiten en studie- en studentenverenigingen om o.a. ons netwerk te verbreden en kennis te delen om culturele diversiteit in de advocatuur te bevorderen. 

 

  • Wij spreken andere organisaties die actief zijn op het gebied van culturele diversiteit om te bezien waar wij kunnen samenwerken. Wij willen vooral niet doen wat andere partijen al doen. 

 

  • De advocatenkantoren met wie wij samenwerken kunnen advocaten aandragen voor ons ‘peer network’. Dit zijn betrokken advocaten die openstaan een bijdrage te leveren aan events en voor een-op-een gesprekken met geïnteresseerde studenten. Op termijn willen we mogelijk mentorships ontwikkelen.

 

3. Wat doet Bridges Network NIET? 

 

Het is van essentieel belang om te benadrukken dat wij geen recruitmentbureau zijn. We hebben géén winstoogmerk. We zijn een kantooroverstijgend netwerk. Zowel het bestuur als de aangesloten peers van Bridges Network hebben allemaal een fulltime baan. Dit initiatief wordt volledig gedreven door enthousiaste advocaten die zich vrijwillig en onbetaald inzetten om diversiteit en inclusiviteit in de advocatuur te bevorderen. Puur vanuit intrinsieke motivatie en een gedeelde ambitie.

 

We proberen studenten bekend te maken met de commerciële advocatuur, zodat zij een meer weloverwogen keuze kunnen maken of dit iets voor hen is. Als studenten er vervolgens voor kiezen om niet te solliciteren bij een commercieel kantoor, prima. Indien zij dit wel willen, ook goed. Wij zijn daar verder niet bij betrokken, maar omdat we inmiddels een behoorlijk netwerk hebben, kunnen we studenten natuurlijk wel in contact brengen met advocaten, fiscalisten of notarissen van commerciële advocatenkantoren die ze daarbij op weg kunnen helpen. 

bottom of page