MISSIE

1. Wat is het doel van Bridges Network?

Bridges Network is – kort gezegd – bedoeld als een netwerk voor met name studenten met een multiculturele afkomst. 

De naam zegt het eigenlijk al. Bridges Network beoogt:

  • De brug ('bridge') beter te slaan tussen de studenten en de commerciële advocatenkantoren.

 

  • ‘Network’, om studenten, de commerciële advocatenkantoren als andere partijen die daar behoefte aan hebben, aan een netwerk te helpen.

Het doel van Bridges Network is de kloof tussen rechtenstudenten met een multiculturele achtergrond en de commerciële advocatuur, notariaat en fiscaliteit te dichten, om de diversiteit en inclusie binnen de commerciële advocatuur te vergroten. Dat doet wij als volgt. Wij: 

(i) bevorderen de bekendheid van studenten met commerciële advocatenkantoren; 

(ii) helpen hen aan een netwerk; en 

(iii) gaan in dat kader samenwerkingen aan met universiteiten, hogescholen en commerciële juridische dienstverleners.

We hebben inmiddels samenwerkingen gesloten met een tiental commerciële advocatenkantoren. Ook hebben we prettige ervaringen met de UvA, de VU, Erasmus Universiteit, de Radboud Universiteit, en enkele studie en studentenverenigingen. Daarnaast weten steeds meer studenten en studie- en studentenverenigingen ons te bereiken.

2. Hoe bereikt Bridges Network dat doel?

Qua activiteiten doen wij het volgende:

  • Wij organiseren events voor studenten. Op deze events zijn altijd enkele advocaten aanwezig die werken of hebben gewerkt bij commerciële advocatenkantoren. Deze advocaten vertellen over hun persoonlijke ervaringen en gaan dan met studenten in gesprek over pikante stellingen met betrekking tot diversiteit en inclusie. Dit gebeurt op een interactieve wijze, zodat de aanwezige studenten ook elkaar leren kennen. 

 

  • Wij spreken ad hoc met studenten die ons contacten via e-mail of LinkedIn. Zo hebben wij een keer een digitale koffie gedaan met een student die wij niet kenden, die advies wilde of hij in het buitenland moest gaan studeren. Dit kon hij doen via zijn universiteit.

 

  • Wij spreken doorlopend met commerciële advocatenkantoren en met individuen binnen de advocatuur over ervaringen en initiatieven op het gebied van culturele diversiteit.

 

  • Wij spreken universiteiten en studie- en studentenverenigingen om o.a. ons netwerk te verbreden.

 

  • Wij spreken andere organisaties die actief zijn op het gebied van culturele diversiteit om te bezien waar wij kunnen samenwerken. Wij willen vooral niet doen wat andere partijen al doen. 

 

  • De advocatenkantoren met wie wij samenwerken kunnen een advocaat aandragen voor ons ‘peer network’. Dit zijn betrokken advocaten die openstaan een bijdrage te leveren aan events en voor een-op-een gesprekken met geïnteresseerde studenten. Op termijn willen we mogelijk mentorships ontwikkelen. 

 

3. Wat doet Bridges NIET? 

 

Van belang is nog om op te merken dat wij geen recruitmentbureau zijn. We hebben géén winstoogmerk. We zijn een kantooroverstijgend netwerk. We proberen studenten bekend te maken met de commerciële advocatuur, zodat zij meer weloverwogen een keuze kunnen maken of dit iets voor hen is. Als studenten er vervolgens voor kiezen om niet te solliciteren bij een commercieel kantoor, prima. Indien zij dit wel willen, ook goed. Wij zijn daar verder niet bij betroken, maar omdat wij inmiddels een behoorlijk netwerk hebben, kunnen wij studenten natuurlijk wel in contact brengen met advocaten, fiscalisten of notarissen van commerciële advocatenkantoren.